Domotica

Domotica (ook wel huisautomatisering of smart homes genoemd) is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om een woning, een kantoor of een klein bedrijf. Het woord “domotica” is een samentrekking van domus (huis in het Latijn) en het achtervoegsel -tica dat lijkt te duiden op ‘toegepaste wetenschap’. Men komt het achtervoegsel ook tegen in de hedendaagse begrippen informatica, telematica en robotica.

Een definitie van domotica is: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.

Domotica houdt in dat sensoren instaan voor de bediening van actuatoren door tussenkomst van een processor of controller of computer. Domotica zijn de mogelijkheden van de industriële bedrijfsautomatisering toegepast op een woning.

Ontwerp

Bouw of verbouwplannen? Juist in het beginstadium van uw bouw of verbouwplannen is het belangrijk een systeem integrator in te schakelen. Zo voorkomt u dat in een later stadium ontwerp en systeemkeuze niet blijken aan te sluiten bij uw huidige én toekomstige wensen.

Project begeleiding

Systin begeleidt installateurs, bedrijven en woningeigenaren bij het maken van veilige en kwalitatieve goede keuzes op het gebied van systeem integratie. Met onze kennis en kunde werken we samen toe naar de gewenste programmering tot het klopt met het gewenste eindresultaat.

Systeem integratie

Tijdens de uitvoering van een project houden we de kans op verassingen graag klein. Daarom vinden wij goede projectbegeleiding essentieel. We brengen een heldere structuur aan zodat voor alle betrokken partijen het traject duidelijk is.

Product partners waar wij o.a. mee werken

KNX
GIRA

Neem vrijblijvend contact op

Welk systeem sluit aan bij mijn wensen? Vertel uw ideeën, dan vertalen wij uw ideeën naar een passende domotica installatie.